500 книжки за оцветяване получиха градините в гр. Плевен

500 книжки за оцветяване получиха и децата от ДГ „Щурче“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Надежда“ и Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачев Славейков“ -гр.Плевен.В знак на багодарност бяхме посрещнати от …