100% ОТ ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ ОТИВАТ В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ КАУЗИ И ПРОЕКТИ

IBAN: BG79RZBB91551010847484
BIC: RZBBBGSF
РАЙФАЙЗЕНБАНК
ВАЛУТА: BGN
ЛАЙЪНС КЛУБ ПЛЕВЕН