АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ

   Първите два Лайънс клуба в България - в градовете Карлово и София, се създават през 1992 г. Съгласно регистрацията в централата на Международната асоциация на Лайънс клубовете пръв е клубът в Карлово с президент-основател Димитър Бакърджиев и спонсориращ клуб-кръстник от Франция.
   В началото на 2002 г., в деня на официалното членство на Лайънс движението по линия на ООН, у нас тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Лайънс движението в България
   В момента в нашата страна има 23 клуба с 626 членове - в София, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Карлово, Смолян, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Шумен, Разград, Кърджали, Несебър и Велико Търново. Седем от тях са мъжки, пет - дамски, а останалите - смесени.
   Целите
   Като част от Международното Лайънс движение основната цел и на българските клубове е да работят в полза на обществото и на нуждаещите се. Мотото “Ние служим” е водещо и за българските лайънисти. Основните програми са превенцията и борбата с очните заболявания, глухотата, диабета, наркоманията, развитието на културата, работата с младите хора и международният младежки обмен, международното сътрудничество и разбирателство, запазването на мира и опазването на околната среда. Независимо от тези приоритетни направления всеки от клубовете е свободен сам да си поставя и други задачи, особено важни за неговия регион и да работи по тях самостоятелно или заедно с други неправителствени организации, общински и държавни структури.
   Делата
   Социалното подпомагане съставлява голяма част от програмите на движението. За целта всеки един от Лайънс клубовете в стратата осъществява своя програма в зависимост от конкретните потребности на региона. Работи се и по основните и преиоритетни програми на международното Лайънс движение. За пример могат да бъдат посочени центровете за борба със слепотата в Русе и Варна. Нашата амбициозна задача е всеки клуб да разработи своя програма поне за един проект от особена важност за неговия регион. Със съдействието на общинската и държавната администрация, с привличане на средства, особено от сродни клубове извън България и преди всичко от Международната Лайънс фондация за осъществяване на тези програми, се надяваме, че Лайънс движението в България ще се утвърди като водещ привлекателен център за социално и културно укрепване и израстване.